Danh sách các công ty tại Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Du Lịch Nam Việt

176/98 Dương Quảng Hàm Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307803448

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Gia Phát

66 Đường Số 2 Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305874154

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vĩnh Kỳ

72 Hùynh Khương An Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307933969

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kim Thịnh Phát

92/17/11B Huỳnh Khương An Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305842025

Cty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Động Lực

12 Huỳnh Khương An Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305842191

Cty TNHH Thương Mại Trường Lạc

530 Nguyễn Thái Sơn Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305837956

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nguyên Đăng Khoa

176/1F6 Dương Quảng Hàm Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305832605

Cty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Kiều Loan

420 Nguyễn Thái Sơn Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305826464

Cty TNHH Tư Vấn Hà Nội Thiên Cầm

332/133/4 Dương Quảng Hàm Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305791010

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quy Hai

21 Lương Ngọc Quyến Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305757933

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Khang Tín

3C Huỳnh Khương An Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308239351

Cty TNHH MTV Thương Mại Hào Kim

149/5 Đường Số 23 Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305754594

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ In Nguyên Minh

A2Bis Dương Quảng Hàm Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305741098

DNTN Thương Mại - Dịch Vụ Hồng Kỳ

31 Đường Số 1 Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308350896

Cty TNHH Kiều Thu

173/34/3B Dương Quảng Hàm Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305721140

Cty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Dương Hoàng Huy

7/7/87C Huỳnh Khương An Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305716197

Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Tin Học Viễn Thông Nhơn Tâm

77-79 Đường Số 9 Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308618335

Cty TNHH Bộ Sưu Tập Cá Nhân

173/36/12D1 Dương Quảng Hàm Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305659943

Cty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thiết Kế Quảng Cáo Phượng Hoàng

7A Đường số 20 Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305612078

Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Khai Thác VLXD Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tiên Quang Phát

36A Đường số 2 Phường 05 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305606282