Danh sách các công ty tại Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Hồng Thái

D8 Lê Đức Thọ C/X.An Nhơn Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306062074

Cty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Dầu Khí Sông Hồng

198 Lê Đức Thọ Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306032665

Cty TNHH Một Thành Viên Giao Nhận Vận Tải Mai Hương

35/10A Đường Số 28 Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306032030

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hải Hằng

2/1/19 Nguyễn Huy Điển Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305992013

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại ánh Thu

18 Đường Số 27 Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305888693

Cty TNHH Ngôi Sao Thương Mại Việt

23/26 Lê Đức Thọ Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307868484

Cty TNHH Một Thành Viên Hưng Phú Toàn

512A Nguyễn Oanh Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305858272

Cty TNHH Thương Mại Lê Na

97/1094G Dương Quảng Hàm Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305843011

Cty TNHH Thương Mại- Dịch Vụ Mai Thanh Thanh

248 Lê Đức Thọ Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305779528

Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thể Việt

35/66 Đường Số 20 Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305774174

Cty TNHH Hoa Thanh Bình

69/22 Đường Số 25 Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308290816

Cty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thép Vàng

90/981 Lê Đức Thọ Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308451132

Cty TNHH Nam Hoàng Tiến

94/1047N Dương Quảng Hàm Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305690855

Cty TNHH Truyền Thông - Quảng Cáo Tiếp Xúc

158/57A Lê Đức Thọ Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305651535

Cty TNHH MTV Đức Tư

83/1A Đường 28 Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305609170

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quỳnh Hoa

23/29 Lê Đức Thọ Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305581969

Cty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Hồng Việt

94/2010 Dương Quảng Hàm Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308764135

Cty TNHH Kết Nối Địa Cầu

52/16 Đường 29 Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305563688

Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Thiên Trụ

94B/1055 Nguyễn Văn Dung Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305544438

Cty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Du Học Âu Việt Mỹ

Q28 Lê Đức Thọ Phường 06 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305525957