Danh sách các công ty tại Phường 8 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nam Hoà Phát

Số 998/19A, Đường Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317597561

Công Ty TNHH Hd Thịnh Phát

439/34/4 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317596582

Công Ty TNHH V&k Products

26/11 Đường Số 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317596938

Công Ty TNHH Thương Hiệu Acctax

Số 27 đường số 14, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317590742

Công Ty TNHH Ollina

790/1 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317588366

Công Ty TNHH Đồng Giang

1092 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317586471

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thanh Tiến Star

439/22/10 Đường Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317578657

Công Ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Xây Dựng Ntp Homes Group

1180/25 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317565312

Công Ty TNHH G.o.d Tâman

22/16a đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317561389

Công Ty TNHH Cownboy Town

740 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317559478

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Quyết Sơn

1050/50/40 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317555610

Công Ty TNHH Mi Hoàng Gia

439/47 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317547024

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thiết Bị Alpha Sg

47/13 Đường Số 19, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317545080

Công Ty TNHH MTV Thương Mại P.a

22/31/32 đường số 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317542160

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Sa Growth

872/103 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317540847

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Công Nghệ Tây Đô

Số 1050/33 Đường Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317536368

Công Ty TNHH Lahuga Planet

912/30B Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317536625

Công Ty TNHH Tân Thuận Phát Food

1180/51 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317531955

Công Ty TNHH Minh Việt Hà

896/15 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317532099

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhiibamii Spa Beauty

516 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317523841