Danh sách các công ty tại Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng Long Nhân

19 Đường Số 3 Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306563151

Cty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Vạn Tỉnh Phòng

139K Lê Lợi Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306699177

Cty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đạt Như

790/80 Hạnh Thông Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306694436

Cty Cổ Phần Nhân Học Việt

679B/2 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306693947

Cty TNHH Bắc Đông Dương

1A35 Nguyễn Thái Sơn Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306133511

Cty TNHH Quảng Cáo Chín Điểm

679E/40 Nguyễn Văn Công Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306086734

Cty Cổ Phần Thiên Trường Phát

11/10A Nguyễn Thái Sơn Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306013158

Cty TNHH Một Thành Viên Hương Thanh Sơn

788/23A Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305993377

DNTN Xây Dựng Tiến Lợi Thành

101/716Bis Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302431242

Cty TNHH Dịch Vụ Vận Tải ánh Hồng

163 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305996025

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Phúc Nhi

131/661/3B Lê Lợi Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307721837

Cty Cổ Phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp

#1 Nhà Số 788/51C Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305901954

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Mai Lâm

172 Đường Số 1 Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307838786

Cty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Lê Quang

788/11B Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305839424

Cty TNHH Xây Dựng Thuận Toàn

123/11/4 Đường Số 7 Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308014076

Cty TNHH Thương Mại Thái Tiến

888 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305804608

Cty TNHH Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thanh Thúy

790/93A Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308081587

Cty TNHH Nữ Trang Thiên Ngân Hà

107/787H Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308121832

Cty TNHH Tư Vấn - Thương Mại - Dịch Vụ Đất Vạn Cát

956 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305794780

Cty Cổ Phần Quảng Cáo Khánh Nam

1F10 Nguyễn Thái Sơn Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308289909