Danh sách các công ty tại Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhật Đăng

32/4 Quang Trung Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306477015

Cty TNHH Thương Mại Thuận Khanh

25/9N Cây Trâm Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306310778

Cty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Trung Nhân

91/4T Quang Trung Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306027496

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Thiên

41/2Q Phạm Văn Chiêu Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306013359

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Thông

49/4G Quang Trung Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306008599

Cty TNHH MTV Trí Hưng

20/72 Lê văn Thọ Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307482152

Cty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thái Dương

9/8C Tổ 43 Quang Trung Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305968483

Cty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Dịch Vụ Khoa Thông

32/5D Tổ 55 Quang Trung Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305932688

Cty TNHH Thiên Thủy Mộc

22/3A/19 Quang Trung Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307665646

Cty TNHH Thương Mại Thép Nam Quốc

99H/2 Đường Số 20 Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305921213

Cty TNHH Gia Minh Huy

70/8E Lê Văn Thọ Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305920393

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Vi Na Thái

31A Đường Số 18 Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305908822

Cty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Thiên Thần Nhỏ

80/5/B18 Lê Văn Thọ Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307751013

Cty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Việt Tiến

32/1A Quang Trung Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305893171

Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Quảng Cáo Nhật Anh

49/6Q Quang Trung Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305892107

Cty TNHH Tâm Sen

92A/01 Quang Trung Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305886449

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thiết Bị Khoa Học Và Cơ Khí Tự Động Sao Lục

43/27 Đường Số 10 Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307885056

Cty TNHH Vận Tải Hoàng Phúc Thịnh

64/7 Lê Văn Thọ Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308074741

Cty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Kim Khang Nam

103/20/28 Lê Văn Thọ Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305773734

Cty TNHH Một Thành Viên May Mặc Khánh Nguyên

82/3 Quang Trung Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308241752