Danh sách các công ty tại Huyện Hải Hà - Quảng Ninh - Trang 27

Công Ty TNHH Nhuộm Texhong Việt Nam

Khu công nghiệp Texhong Hải Hà - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701795272

Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Phố Ngô Quyền - Thị trấn Quảng Hà - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701797424

Khối Mặt Trận Tổ Quốc Và Các Đoàn Thể Chính Trị - Xã Hội

Phố Ngô Quyền - Thị trấn Quảng Hà - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701797431

Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Bắc Phong Sinh

Cửa khẩu bắc phong sinh - Xã Quảng Đức - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701797960

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Và Vệ Sinh Môi Trường Thái Bình

Bản Mốc 13 - Xã Quảng Đức - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701800081

Công Ty TNHH Thương Mại Quyết Thắng Hải Hà

Số nhà 59, phố Trần Khánh Dư - Thị trấn Quảng Hà - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701802089

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Hải Ninh

Thôn 1 - Xã Quảng Phong - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701806090

Công Ty TNHH Xây Dựng Chinh Thơm

Thôn 4 - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701806125

Công ty TNHH nhuộm Texhong Việt Nam nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài

Khu công nghiệp Texhong Hải Hà - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701808323

Công Đoàn Giáo Dục Huyện Hải Hà

Phố Ngô Quyền - Thị trấn Quảng Hà - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701808394