Danh sách các công ty tại Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Cái Chiên Phú Quý

Thôn 1, Xã Quảng Phong, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702160250

Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Nông- Lâm-Thủy Sản Biển Đông

Thôn Đầu Rồng, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702160243

Công Ty TNHH Asia Textitle Việt Nam

Khu Ghềnh Võ, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702160067

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Gia Minh

Thôn Quang Lĩnh, Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702159463

Công Ty TNHH Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Hoàng Hưng

Thôn Bảo Lâm, Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702159431

Công Ty TNHH Thương Mại Khăc Trường

Thôn Hải Tiến, Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702159255

Công Ty TNHH Du Lịch Vận Tải An Tùng Anh

Thôn 1, Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702158004

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Athena

Số Nhà 96 Thôn 8, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702157709

Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Ba+H

Số nhà 22, Phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702157829

Công Ty TNHH Vàng Bạc Minh Tân

Số 209A Phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702157748

Công Ty TNHH Tkp

Thôn 6, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702157297

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Châu Hà

Số nhà 06, phố Nguyễn Du, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702156906

Công Ty TNHH Du Học Và Giáo Dục Quốc Tế Hải Dương

Thôn 6, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702156751

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Qn 366

Số nhà 166, khu Hải Tân, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702156085

Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Mạnh Thắng

Nhà ông Mạnh, khu Lê Đại Hành, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702155701

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thịnh Vượng Việt Nam

Thôn 3, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702155444

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Quảng Ninh

Thôn Hải Tiến, Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702155324

Công Ty TNHH Dệt May Bp (Việt Nam)

Ô đất số 17.01 và một phần ô đất số 17.02 Lô CN25 khu công nghiệp Hải Hà, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702154803

Công Ty TNHH Hương Hải Hà

Số nhà 148, thôn 8, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702153052

Công Ty TNHH Sản Phẩm Bảo Hộ Lao Động Hằng Huy (Việt Nam)

Ô đất 09.10, Lô CN22, Khu công nghiệp Hải Hà, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702152108