Danh sách các công ty tại Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Trường mầm non Quảng Điền

Xã Quảng Điền - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701289170

Đội thuế liên xã - xã Quảng Điền

UBND xã Quảng Điền - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701649377

Trường trung học cơ sở Quảng Điền - Huyện Hải Hà

Thôn 4, xã Quảng Điền - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700669437

Trường tiểu học Quảng Điền

Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701309437

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà

Xã Quảng Điền - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700644552

Văn Phòng Đại Diện Tại Hải Hà - Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Ngọc

Thôn 3 - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700682558-004

Công Ty TNHH May Mặc Vải Bò Lam Nhạn Việt Nam

Khu công nghiệp Texhong Hải Hà - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701795297

Công Ty TNHH Nhuộm Texhong Việt Nam

Khu công nghiệp Texhong Hải Hà - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701795272

Công Ty TNHH Xây Dựng Chinh Thơm

Thôn 4 - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701806125

Công ty TNHH nhuộm Texhong Việt Nam nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài

Khu công nghiệp Texhong Hải Hà - Xã Quảng Điền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701808323