Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Kho bạc Nhà nước Hải Hà

246, Phố Lý Thường Kiệt - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701036839

Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hà

Số 129 phố Lý Thường Kiệt - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701075852

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hải Hà

Phố Ngô Quyền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700909590

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Vệ Sinh Môi Trường Hải Hà

Số 76, phố Ngô Quyền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700690291

Công Ty Cổ Phần Đại Lộc Điền

Thôn 8 - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700685245

HTX DịCH Vụ VậN TảI Ô TÔ GIA KHáNH

Thôn 5 - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701640832

Phòng Thống kê huyện Hải Hà

Phố Ngô Quyền - TT Quảng Hà - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701299443

Trường trung học phổ thông Quảng Hà

Phố Phan Đình Phùng - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700644746

Công an huyện Hải Hà

Phố Trần Bình Trọng - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700644471

Ban Hành Động Thích ứng Biến Đổi Khí Hậu Hải Hà

Số 1 Phố Ngô Quyền - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701658131

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Phát

Số 54, phố Trần Bình Trọng - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700603806

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Đức Hiếu

Phố Phan Đình Phùng - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701669101

Công ty cổ phần Thúy Trung

Thôn Minh Tân - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700574954

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Hoàng Thư Quân

Thôn 3 - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701686890

Dntn - Phạm Lý

Thôn 8 - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700488303

HTX NUôI TRồNG THủY HảI SảN MINH Hà

Thôn Minh Tân - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701693369

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Hỗ Trợ Vận Tải Thanh Tùng

Phố Hoàng Hoa Thám - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701701450

Công ty TNHH khu công nghiệp Texhong Hải Hà Việt Nam

Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701704878

Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Hải Sản Lâm Đức Thiện

Thôn 1 - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701707406

Trường mầm non Tiến Tới

- Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701454748