Danh sách các công ty tại Thị Trấn Hà Cối - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Công ty TNHH tài nguyên và khoáng sản Vạn Phong

Số 119, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Hà Cối - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700682043

Mỏ Cao lanh Tấn Mài

Phố 4 thị trấn hà cối - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700102158-004

Hiệu thuốc Quảng Hà

Phố 4 - thị trấn Hà Cối - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700101595-011

Trạm Vật tư nông nghiệp huyện Quảng Hà

Phố 4 - Thị trấn Hà Cối - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700100584-007

Công ty thương mại và dịch vụ Quảng Hà

Thị trấn hà Cối - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700102214