Danh sách các công ty tại Xã Quảng Chính - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Xuất Nhập Khẩu An Phú

Thôn 9, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702163607

Công Ty TNHH Bảo Vệ Trúc Bài Sơn

Số nhà 22 ,Thôn 1, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702161871

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Athena

Số Nhà 96 Thôn 8, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702157709

Công Ty TNHH Tkp

Thôn 6, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702157297

Công Ty TNHH Du Học Và Giáo Dục Quốc Tế Hải Dương

Thôn 6, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702156751

Công Ty TNHH Hương Hải Hà

Số nhà 148, thôn 8, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702153052

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Huy Hoàng 162

Thôn 1, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702148817

Công Ty TNHH Xingsheng

Thôn 3, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702147683

Công Ty TNHH MTV Tm & Xnk Thép Sơn Mùi

Thôn 1, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702147644

Công Ty Cổ Phần Tm & Dv Hồng Phong

Thôn 1, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702147348

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Chống Thấm Hoá Chất Xây Dựng Đức Hoà

Thôn 6, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702144851

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Việt Hải

Số 132, thôn 6, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702144668

Công Ty TNHH MTV Yên Linh

Số nhà 298, Thôn 6, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702141843

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Huy Hoàng Ht

Số 188, Thôn 8, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702140166

Công Ty TNHH Logistics Hùng Cường

Thôn 7, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702138079

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nam Sơn

Thôn 4, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702137653

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Vha

Thôn 4, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702134250

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tổng Hợp Ltp

Tầng 1, số nhà 48, thôn 5, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702129772

Công Ty TNHH MTV Hoàng Long Giang

Tầng 2, số nhà 48, thôn 5, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702129317

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Hùng Sơn

Tầng 1, số nhà 48, thôn 5, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702129331