Danh sách các công ty tại Xã Quảng Long - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hùng Mậu

Thôn 4, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702124823

Công Ty TNHH Xnk Thương Mại Hoàng Sơn

Thôn 9, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702119742

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Khánh Phát

Số 7, Thôn 6, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702095234

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Mười Hải

112 Thôn 6, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702086039

Công Ty TNHH Shipper Đồi Chè

Số 287 Khu 3B, Thôn 8, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702076513

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mừng Xuân

Thôn 2, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702065374

Trường tiểu học Quảng Long - Hải Hà

Thôn 5, Xã Quảng Long - Xã Quảng Long - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701036814

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đường Hoa Cương

Thôn 4 - Xã Quảng Long - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700868538

Trường phổ thông cơ sở Nông Trường - Huyện Hải Hà

Thôn 8 xã Quảng Long - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700865833

Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Toàn

Thôn 8, xã Quảng Long - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701231614

Đội thuế liên xã - xã Quảng Long

UBND xã Quảng Long - Xã Quảng Long - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701649271

Trường Mầm Non Quảng Long

Xã Quảng Long - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701307038

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Long - Huyện Hải Hà

Thôn 4, xã Quảng Long - Xã Quảng Long - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700644633

Công ty cổ phần chè đường hoa

Xã Quảng long - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700325570

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chè Quảng Long

Thôn 8 - Xã Quảng Long - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701450711

Công Ty Cổ Phần Chè Đường Hoa

Thôn 8 - Xã Quảng Long - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700102239