Danh sách các công ty tại Xã Nghĩa Quang - Thị Xã Thái Hoà - Nghệ An

Công ty TNHH kỹ nghệ lâm sản FMC

Nhà ông Phan Hưng, xóm Tây Hồ 1, xã Nghĩa Quang - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900883739

Công ty TNHH Quý Quyền Xuân

Nhà bà Nguyễn Thị Xuân, xóm Quang Trung,xã Nghĩa Quang - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900876805

Công ty cổ phần vệ sinh môi trường Phủ Quỳ

Nhà ô An xóm tây Hồ 1 xã Nghĩa Quang - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900811597

Công ty cổ phần Thái Phú

Nhà ô Phương xóm Dốc Cao xã Nghĩa Quang - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900799942

Công ty TNHH Chương Thành Lan

Nhà ô Thành xóm Quang Trung xã Nghĩa Quang - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900762438

Công ty TNHH Hoàng Hùng Đế

Xóm Nam Cường, xã Nghĩa Quang - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900740353

Cửa hàng vàng bạc - Công ty TNHH Hải Nghĩa

Xóm Quang Trung xã Nghĩa Quang - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900328319-001

Công ty TNHH TM Lân Dũng

Xóm Quang Trung xã Nghĩa Quang - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900608891

Công ty TNHH Minh Chiến

Xóm Quang Thịnh Xã Nghĩa Quang - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900509315