Danh sách các công ty tại Xã Tây Hiếu - Thị Xã Thái Hoà - Nghệ An

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Tư Vấn Tây Bắc

xóm Phú Thành, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902160478

Công Ty TNHH Gem Phú Quý

Nhà ông Hùng – Đường Hàm Nghi – Xóm Phú Thành, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902150286

Công Ty TNHH Hồ Kim Chính

Xóm Phú Thành, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902138095

Công Ty TNHH May Hđt Tây Nghệ An

Xóm Phú Cường, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902135746

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Đá Quang Nguyên

Nhà ông Tân, xóm Hưng Đông, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902133587

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Đình Tòong

Xóm Hưng Nam, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902118229

Công Ty TNHH Gia Nguyễn Ct

Nhà ông Nguyễn Văn Chí, Xóm Hưng Đông, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902100616

Công Ty TNHH Du Học Và Xuất Khẩu Lao Động Kim Cương

Nhà ông Hồ Kim Chính xóm Phú Thành, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902088165

Trường Mầm Non Bán công Tây Hiếu

Xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901042898

Công ty TNHH Hoà Hiếu

Xóm Hưng Phú - Xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901043450

Công ty TNHH Dũng Hoa

Nhà ông Phan văn Trạch, xóm Hưng Phú, xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900914218

Doanh nghiệp TN Tân Luyến

Xóm Hưng Thịnh, xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901055657

Công ty TNHH Hảo Kiên

Nhà ông Nguyễn Văn Kiên, xóm Nghĩa Hưng, xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900905975

Trường trung học Phổ thông Tây Hiếu

Xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901085997

Công ty TNHH Trần Huy Hoàng

Nhà Sàn xóm Hưng Bắc xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900803645

Công ty CP Tây Hiếu

Nhà ông Lê Công Huy, xóm Hưng Tân, xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900741727

Công ty TNHH Anh Hoàng Lâm

Nhà ông Nguyễn Văn Anh, xóm Hưng Xuân, xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901232257

Công ty TNHH Chung Thành

Nhà ông Nguyên, xóm Hưng Bắc, xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900736847

Công ty TNHH Khởi Tâm

Xóm Phú Thuận, xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901236822

Công ty TNHH Long Đại

Nhà ông Long xóm Hưng Phú xã Tây Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900716336