Danh sách các công ty tại Xã Nghĩa Tiến - Thị Xã Thái Hoà - Nghệ An

Công Ty TNHH Hoàng Thái Express

Nhà Bà Lê Thị Ngọc Hoài, Xóm Hưng Lập, Xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902150529

Công Ty TNHH Sản Xuất - Tmdv Cắt May T&h

Xóm 1, Xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902139268

Công Ty TNHH Tm Dv Duy Quỳnh

Xóm Hưng Lập, Xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902114506

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Linh An

Xóm 1, Xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902096906

Trường tiều học Nghĩa Tiến

Xóm 6 Xã Nghĩa Tiến - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901043482

Trường mầ non Bán công Nghĩa Tiến

Xã Nghĩa Tiến - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901043852

Công ty TNHH Hùng Thịnh

Nhà ông Võ Văn Hồng, xóm 1, xã Nghĩa Tiến - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900802592

Công ty TNHH Kim Hà

Nhà ông Nguyễn Trọng Hoán, xóm 1, xã Nghĩa Tiến - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901255945

UBND xã Nghĩa Tiến

UBND xã Nghĩa Tiến - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900537062

Công Ty CP Dầu Thực Vật Nghệ An

Xóm 9, xã Nghĩa Tiến - Xã Nghĩa Tiến - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900506427