Danh sách các công ty tại Xã Nghĩa Hoà - Thị Xã Thái Hoà - Nghệ An

Trường Tiểu học Nghĩa Hoà

Xã Nghĩa Hoà - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901043475

Doanh nghiệp tư nhân Đông Bích

Nhà ông Phan Ngọc Đông, xóm 3, xã Nghĩa Hoà - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900833576

Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An

Xã Nghĩa Hoà - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900795313

Công ty cổ phần Sông Hiếu

Nhà ông Sơn xóm Tân Long xã Nghĩa Hoà - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900783244

Trường Mầm non Nghĩa Hòa

Xóm 1 - Xã Nghĩa Hoà - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901628153

UBND xã Nghĩa Hoà

UBND xã Nghĩa Hoà - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900537224

Công Ty TNHH Xuất Khẩu Quý Tài

Xóm 1 - Xã Nghĩa Hoà - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901743389