Danh sách các công ty tại Xã Nghĩa Mỹ - Thị Xã Thái Hoà - Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Cap Nghệ An

Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902171536

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Tâm Thành Thắng

Xóm Xuân Yên, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902170476

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Minh Trang Phát

Xóm Nghĩa Dũng, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902153618

Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Và Cấp Cứu An Thịnh

Xóm Đông Hưng, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902147533

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Ánh Dương Đ&t

Nhà Nguyễn Đức Tính Xóm Trung Yên, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902146699

Công Ty TNHH Shun An

Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902125748

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Phúc Hưng

Xóm Đông Hưng, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902121006

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Mỹ

Xóm Thịnh Mỹ, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902119166

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Hoà

Xóm Trung Long, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902114591

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Minh Anh

Nhà Ông Liêu, xóm Xuân Yên, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902105364

Công Ty TNHH Trắc Địa Trung Hưng

Xóm Đông Hưng, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902076480

Công Ty TNHH Hi-Tex

Cụm Công nghiệp - Xã Nghĩa Mỹ - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901851296

Công Ty CP Phân Bón Phủ Quỳ

Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ - Xã Nghĩa Mỹ - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901438699

trương THCS Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901062608

Trường mầm non bán công Nghĩa Mỹ

Xã nghĩa Mỹ - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901062598

Công ty TNHH WOLKEM Việt Nam

Khu công nghiệp nhỏ xã Nghĩa Mỹ - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900875897

Công ty TNHH một thành viên Lai Khai

Nhà ông Lai, xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901091574

Công ty TNHH Đá Wolkem (Nộp hộ nhà thầu)

Khu CN nhỏ Nghĩa Mỹ - Xã Nghĩa Mỹ - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901549198

Công Ty CP Nam Trung Nghệ An

Xóm 10 - Xã Nghĩa Mỹ - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900767926

Công ty TNHH đá WOLKEM

Khu công nghiệp nhỏ xã Nghĩa Mỹ - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901146495