Danh sách các công ty tại Phường Quang Phong - Thị Xã Thái Hoà - Nghệ An

Công Ty TNHH Hưng Phát Cement

Khối 3, Phường Quang Phong, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902107097

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Green Fsc

Khối 3, Phường Quang Phong, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902104233

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế Lê Anh

Khối 2, Phường Quang Phong, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902070351

Công ty TNHH một thành viên Trường Thuỷ

Nhà ông Trường, khối Nghĩa Sơn, phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900924103

Trường THCS Quang Phong

Khối Chế biến phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901042841

Trường mầm non Quang Phong

Khối chế biến lâm sản, Phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901053113

Công ty TNHH Tuyết Sơn

Nhà bà Lê Thị Tuyết, khối Quang Trung, phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900898118

Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Hùng

Nhà ông Nguyễn Ngọc Bê, Khối CB Lâm Sản, phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900890743

Trường Tiểu học Quang phong

Phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901085958

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Phú Nguyên

Số 4, đường 19/5 - Phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901552218

UBND phường Quang Phong

Khối Nghĩa Sơn, Phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901113700

Công ty TNHH một thành viên Dương Trang

Nhà ông Nguyễn Hồng Trang,khối CB lâm sản,phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901140704

Công ty TNHH thương mại - sản xuất và dịch vụ Bình Huy

Nhà ông Quế Xuân Hương, khối CB lâm sản, phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901225080

Công ty TNHH thương mại Trung Đức

Nhà ô Nguyễn Viết Thuận, khối CB lâm sản, phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901231140

Doanh Nghiệp TN Đức Hải

Cơ sở sản xuất kinh doanh, khối Nghĩa Sơn - Phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900579591

Công Ty Cổ Phần Xnk Lâm Sản Hoa Nam Thái Hòa - Khp

Khối Nghĩa Sơn - Phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901732443

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xăng Dầu Hùng Hậu

Khối Chế biến lâm sản - Phường Quang Phong - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901368441