Danh sách các công ty tại Xã Đông Hiếu - Thị Xã Thái Hoà - Nghệ An

Công Ty CP Đầu Tư Và Chăn Nuôi Minh Sáng

xóm Đông Mỹ, Xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902107548

Công Ty TNHH Đầu Tư & Thương Mại Lâm Phúc

Đường mòn Hồ Chí Minh, xóm Đồng Mỹ - Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901412644

Công ty CP khai thác vật liệu xây dựng Việt Phúc

Nhà ông Việt, xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901041661

Công Ty TNHH Hoàng Hùng Anh

Nhà ông Hoàng Quốc Hùng, xóm Đông Hồng - Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901458536

Trường mầm non bán công Đông Hiếu

Xã Đông Hỉếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901062615

Công Ty TNHH Nguyên Lương

Đông Mỹ - Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901498560

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Linh Quân

Nhà ông Thiện, xóm Đông Hải - Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901526151

Công ty TNHH Vinh Quý

Nhà ông Nguyễn Duy An, xóm Đông Hồng, xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901091479

Công ty TNHH Hà Thanh

Nhà ông Lê Xuân Thanh, xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901109366

Trường THCS Đông Hiếu

xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901137067

Công Ty TNHH Phú Hà An

Nhà bà Bùi Thị Chung, xóm Đông Hồng - Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901140937

Công ty cổ phần Việt á Nghĩa Đàn

VP công ty, xóm Đông Phú, xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900763230

Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thái Hòa H.C.T

Nhà ông Võ Sỹ Cường, xóm Đông Xuân - Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901150572

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại An

Nhà bà Nguyễn Thị Thủy, xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901222770

Công ty CP thương mại Miền Tây Nghệ An

Xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901233123

Chi nhánh công ty CP ô tô Tuấn Nam Trang

Xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2800791160-005

Công Ty TNHH Vận Tải Hàng Hóa Tây Nghệ An

Xóm Đông Tiến - Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2901637285

Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Số 9 Nghệ An

Xóm Đông Mỹ - Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900598795

Công Ty CP Xây Dựng Minh Sáng

Xóm Đông Mỹ - Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900594039

Công Ty TNHH Khai Lợi

Nhà ông Thái, xóm Đông Xuân - Xã Đông Hiếu - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Mã số thuế: 2900545384