Danh sách các công ty tại Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Cường Tân Châu

Số 162, Thôn 9, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801520994

Công Ty TNHH MTV Nguyễn Gia

Số 294, Quốc lộ 28, Thôn 5, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801490605

Công Ty TNHH Đầu Tư Thái Thịnh Di Linh

Số 246, Thôn 5, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801472148

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trần Gia Trang

24/2 Thôn 8, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801447550

Công Ty TNHH MTV Tah Solar

Số 218, Thôn 9, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801442954

Công Ty TNHH Đầu Tư Lâm Thành Phú

Số 12/1 thôn 9 - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801310757

Trường Tiểu Học Tân Châu II

Thôn 1 - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800648656

Công Ty TNHH Công Nghiệp Trung Nam

Thôn 8 - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800576063

Doanh Nghiệp Tư Nhân Can

Thôn 9, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800568954

Chi Nhánh Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Khánh Linh

Thôn 5 - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0310350815-003

Công Ty TNHH Sx -T M - Dv Hiếu Duyên

Thôn 8 - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801145165

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mai Quốc Khởi

Thôn 8, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801164746

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Tiến Đức

Số 170, thôn 9, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801179654

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Sản Phẩm Cơ Khí Tại Lâm Đồng

Thôn 8 - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0100100671-003

Trường Tiểu Học Tân Châu 1

Thôn 9 - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800454611

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chí Tâm

Thôn 8, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800453569

Trường Tiểu Học Tân Châu 2

Thôn 1 - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800451956

Công Ty TNHH Phúc Kíu

Thôn 5, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801210167

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Lộc Nhung

Số 240 Thôn 5, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801211033

DNTN Khánh Du

Thôn 9 - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800410251