Danh sách các công ty tại Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Hoàng Khôi Lâm Đồng

Thửa đất số 1093, tờ bản đồ số 59B, Thôn Hiệp Thành 1, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801487779

Công Ty TNHH Hồ Kiên Lâm Đồng

Số 68A, Thôn Hiệp Thành 1, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801481872

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bđs Lâm Đồng

Số 110, Hiệp Thành 2, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801478090

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Nam Hưng Phát

Số 463, Thôn Hiệp Thành 2, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801467613

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bđs An Phong

Số 110, Hiệp Thành II, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801464316

Công Ty TNHH Bđs Minh Trọng

Số 247 Thôn Hiệp Thành 1, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801456869

Công Ty TNHH Mtv Năng Lượng Xanh Di Linh

Thôn Hiệp Thành 1, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801454445

Chi Nhánh Công Ty TNHH Bảo Anh Ga

Số 249, thôn Hiệp Thành 1 - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3600990474-002

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nga Bảo Anh

Số 249, thôn Hiệp Thành 1 - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3602347413-002

Công Ty TNHH Sơn Thiên Lợi

Hiệp Thành 1 - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800581144

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Thảo Hưng Phát

Thôn Hiệp thành 1 - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801164760

Trường Tiểu Học Tam Bố

Thôn Hiệp Thành 2 - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800791529

Công Ty TNHH Tiến Dũng

Thôn Hiệp Thành 1 - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800792032

Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Anh

Thôn Hiệp Thành 1 - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800494847

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Cường

Thôn Hiệp Thành 2 - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800657876-002

Công Ty TNHH Võ Sơn Lâm

Số 10, thôn Hiệp Thành 2, Tam Bố - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801210248

Trường Mẫu Giáo Bán Công Tam Bố

Thôn Hiệp Thành - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800406209

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nga Nhựt

Thôn Hiệp Thành 2 - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801217035

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Bá Duẩn

Thôn Hiệp Thành 1 - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801219829

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thị Xuân Thu

Thôn Hiệp Thành 2 - Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801222250