Danh sách các công ty tại Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Xanh Di Linh

D1/1 xóm Cầu 4, thôn Hàng Hải, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801513281

Công Ty TNHH Xăng Dầu Đăng Khoa Lâm Đồng

Klong Trao 2, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801481713

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Minh An

146 - Thôn Klong Trao 2, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801468504

Công Ty TNHH Đăng Hà Khanh

221D thôn Hàng Hải, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801459228

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Phố Nhỏ

13B Hàng Hải - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801019795

Doanh Nghiệp Tư Nhân Linh Nhung

Thôn Lăng Kú - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800582388

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hương Thành Công

20 Mọ Kọ - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801103849

Trường Mẫu Giáo Gung Ré

Thôn Hàng Làng - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800533937

DNTN Xuân Liêm

83 K'Đen - Di Linh Thượng - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800531489

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoàng Nhung

Thôn Hàng Hải - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800036692-003

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nhất Khang Trần

Số 82, thôn Di Linh Thượng 2 - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801192302

Doanh Nghiệp TN Quốc Hưng Di Linh

Số 251 Thôn Hàng Hải - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801193673

Trường Trung Học Gung Ré

Thôn Đănh Rách - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800435249

Công Ty TNHH Uy Hương

146 Thôn Hàng Hải, Gung Ré - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801210086

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Quân Phương

Số 189 Di Linh Thượng II - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801211065

Công Ty TNHH Hà Đỗ

Hàng Hải, Gung Ré - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801211682

Công Ty TNHH Mỹ Đông Di Linh

Số 14 Hàng Hải - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801212171

Công Ty TNHH Bình Lan Di Linh

Số 04 Lăng Kú - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801212132

Công Ty TNHH Thiện Hoa Di Linh

Hàng Hải - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801212157

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cà Phê Hoàng Phán

Thôn Klong Kao II - Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801212083