Danh sách các công ty tại Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Tm & Cn Hoàng Lê

Thôn 5B, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801520433

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Xây Dựng Phòng Cháy Chữa Cháy Bình An

11 Quốc lộ 20, Thôn 4, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801519170

Công Ty TNHH Thắng Lợi Phúc

Số 11 Thôn 2B, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801514119

Công Ty TNHH Tm Dv Hdh Việt Nam

Thôn 13, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801508281

Công Ty TNHH Chiến Phương Di Linh

Thôn 14, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801507337

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoa Mạnh Hương

Số 41 Quốc Lộ 20, Thôn 3, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801502096

Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng Toàn Thắng Lđ

Số 5B, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801501536

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Anh

238 Thôn 2A, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801501159

Công Ty TNHH Ba Cây Xanh

42 Thôn 9, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801499397

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Nam Thành Công

Thôn Nam Trang, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801493162

Công Ty TNHH Đo Đạc-thiết Kế-bđs Cao Nguyên Xanh

Thôn 3, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801466151

Công Ty TNHH In Trường Thuận - R

Số 32 thôn 4, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801460304

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Hoàng Mai

số 46, thôn 3, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801456675

Công Ty CP Đt Xd- Thiết Kế - Đo Đạc Bảo Lộc Phú Thịnh

Thôn 5B, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801446162

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đại Tây Dương

Thôn 4 - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800589383

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lý Tùng

Thôn 8A - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800545668

Công Ty TNHH Đạt Thành Đại

Thôn 3, Đinh Trang Hòa - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801145126

Công Ty TNHH Thảo Hương

33 Thôn 3 - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800785363

Chi Nhánh DNTN Khách Sạn Nhà Hàng Vân Anh

Thôn 8A - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3800226178-001

Trường Tiểu Học Đinh Trang Hòa 1

Thôn 1 - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800791511