Danh sách các công ty tại Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Ba Cây Xanh

42 Thôn 9, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801499397

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Nam Thành Công

Thôn Nam Trang, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801493162

Công Ty TNHH Đo Đạc-thiết Kế-bđs Cao Nguyên Xanh

Thôn 3, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801466151

Công Ty TNHH In Trường Thuận - R

Số 32 thôn 4, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801460304

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Hoàng Mai

số 46, thôn 3, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801456675

Công Ty CP Đt Xd- Thiết Kế - Đo Đạc Bảo Lộc Phú Thịnh

Thôn 5B, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801446162

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đại Tây Dương

Thôn 4 - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800589383

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lý Tùng

Thôn 8A - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800545668

Công Ty TNHH Đạt Thành Đại

Thôn 3, Đinh Trang Hòa - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801145126

Công Ty TNHH Thảo Hương

33 Thôn 3 - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800785363

Chi Nhánh DNTN Khách Sạn Nhà Hàng Vân Anh

Thôn 8A - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3800226178-001

Trường Tiểu Học Đinh Trang Hòa 1

Thôn 1 - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800791511

Trường Mẫu Giáo Đinh Trang Hòa 2

Thôn 9 - Xã Đinh Trang hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800506891

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Hường

Thôn 4, Đinh Trang Hòa - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800835367

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tm - Dv Hoàng Hảo Bảo Lộc

Thôn 1 - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801183403-001

Trường Tiểu Học Đinh Trang Hòa 2

Thôn 14 - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800481615

Chi Nhánh Công Ty TNHH Văn Nam 2

Thôn 8A - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800425593-002

Công Ty TNHH Trần Cao Mạnh

Thôn 9, Đinh Trang Hòa - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801208231

Công Ty TNHH Như Hăng

Số nhà 90 Thôn 14, Đinh Trang Hòa - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801208577

Công Ty TNHH Phú Gia Phước

Thôn 2B, Đinh Trang Hòa - Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801210079