Danh sách các công ty tại Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Hữu Cơ Đỗ Tùng

Thôn 8, Xã Hòa Bắc, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801481590

Công Ty TNHH Việt Hoàng Solar

Thôn 7, Xã Hòa Bắc, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801444849

Công Ty TNHH Việt Long 586

Thôn 7, Xã Hòa Bắc, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801444831

Công Ty TNHH Hoàng Long 369

Thôn 7, Xã Hòa Bắc, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801444824

Công Ty TNHH Hòa Thắng

Thôn 13 - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800562409

Công Ty TNHH Diệp Vang Phát

Thôn 7, Hòa Bắc - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801162675

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Lê Khải

Số 33, Thôn 7 - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800525767

Trường Tiểu Học Hòa Bắc II

11 - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801179615

Công Ty TNHH Phú Oanh

Thôn 7, Hòa Bắc - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801198054

UBND Xã Hoà Bắc

Xã Hoà Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800306123

Trơờng THCS Hoà Bắc

Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800406625

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Văn Lam

07 Thôn 13, Hòa Bắc - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801213217

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Thanh Xuân

Thôn 3 Hòa Bắc - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801214387

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiện Nhạn

Số 56 Thôn 7, Hòa Bắc - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801217123

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Vân Hòa Bắc

Số 113 Thôn 1, Hòa Bắc - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801221987

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Lợi Hòa Bắc

Thôn 18, Hòa Bắc - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801229601

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Hồng Hằng

19 Thôn 9, Hòa Bắc - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801235161

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Quý Hòa Bắc

22 Thôn 9, Hòa Bắc - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801235404

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Thời Bình

Số 62, Thôn 3, Hòa Bắc - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801235330

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bùi Đình Môn

Thôn 6, Hòa Bắc - Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801235429