Danh sách các công ty tại Xã Đinh Trạng Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Vận Tải Dương Huỳnh Lâm Đồng

Thôn 1, Xã Đinh Trang Thượng, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801479640

Trường Tiểu Học Đinh Trang Thượng

Thôn 1 - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800606166

DNTN Bội Dũng

Thôn 5 - Xã Đinh Trạng Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800395074

Trường Mẫu Giáo Đinh Trang Thượng

Thôn 4 - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801121076

Công Ty TNHH Tân Lợi

Thôn 8 - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800562920

DNTN Toàn Hồng

Thôn 5 - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800555627

Công Ty TNHH Lê Hà

Thôn 5 - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800484239

Trường THCS Đinh Trang Thượng

Thôn 2 - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800481598

Công Ty TNHH Trường Vũ Đinh Trang Thượng

Thôn 2, Đinh Trang Thượng - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801210505

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hằng Thịnh Lâm Đồng

Thôn 1, Đinh Trang Thượng - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801212414

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Thành Lộc - Di Linh

Số 106 Thôn 1 Đinh Trang Thượng - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801213062

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Thành Công

Thôn 4 Đinh Trang Thượng - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801214475

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Tuyết Hoa

Thôn 5, Đinh Trang Thượng - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801225766

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Lý Khương

Số 80 Thôn 2, Đinh Trang Thượng - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801233069

UBND Xã Dinh Trang Thượng

Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800368169

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Viển Dung

Thôn 2, Đinh Trang Thượng - Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 6400109524-001