Danh sách các công ty tại Xã Gia Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

UBND Xã Gia Bắc

Thôn Ka Sá - Xã Gia Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800791504

Trường THCS Gia Bắc

Thôn Bộ Bê - Xã Gia Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800483059

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh - Long

Thôn Đạ Hòng - Xã Gia Bắc - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800889274-001