Danh sách các công ty tại Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Hua Jian (Việt Nam)

D10/89Q Quốc Lộ 1A Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303078132

Cty TNHH TM Dịch Vụ Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dương Hòa

32/2A Lê Đình Cẩn ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303049773

Cty TNHH Vạn Tuyết Hoa

B7/140 ấp 2 Trần Đại Nghĩa Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302999998

Cty TNHH Tân Thắng Long

C15/12 Tỉnh Lộ 10 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302987840

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bắc Cảng

D3/15T ấp 4 Tỉnh Lộ 10 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302941444

Cty TNHH Thương Mại DV Sản Xuất Xây Dựng Cát Tường Mỹ

B9/10T ấp 2 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302905894

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Phước Tiến

C16/7C Tỉnh Lộ 10 Tổ 16 ấp 3 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302891803

Cty TNHH Khắc Thụ

D14/68E Lê Đình Cẩn ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302890623

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sài Bình

C15/12 Tỉnh Lộ 10 Xã Tân tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302888462

Cty TNHH 504

D15/89/7D Lê Đình Cẩn ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302870024

Cty Cổ Phần Tấm Trần Cách Nhiệt

D10/69Q Quốc Lộ 1A ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302848445

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phú Gia

A6/19Q ấp 1 Quốc Lộ 1 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302801951

Cty TNHH Lửa 99

D6/47A Tỉnh Lộ 10 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302760984

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Hùng Anh

D4/39T Bà Hom Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302724506

Cty TNHH TM Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hà Vân Mỹ

A5/7 ấp 1 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302696986

DNTN Thương Mại Và Sản Xuất Bao Bì Giấy Gia Phát

A1/46B ấp 1 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302603759

Huỳnh Thị Cẩm Lan

D1/22T ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300791296-001

Lê Thị Thục Oanh

C1/15Q ấp 3 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302264591-001

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Nhân Phúc

D1/33T ấp 4 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302427246

Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Kim Cương

A6/48T ấp 1 Xã Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302415321