Danh sách các công ty tại Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH TM Dịch Vụ Xây Dựng Và Vận Tải Trọng Tín Thành

17 Đường 33A Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303125456

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Ngô

C19/4F ấp 9 Tân Hòa Đông Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303115232

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thiên Long Bình

C2/26 Bà Hom ấp 3 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303110001

Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Tân Hoàng Bảo

12 Đường 36 ấp 1 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303106887

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Tiến Dũng D.T

294 Đường Số 1 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303086408

Cty TNHH TM Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải Bình Long Vũ

B10/40 ấp 2 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303087514

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Thiên Ninh

B11/1C ấp 2 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303070704

Cty TNHH Đo Đạc Kinh Doanh Nhà G.D.G

C17/18 ấp 3 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303061185

Cty TNHH Thương Mại Hồng Bảo Khanh

F10/21/2 ấp 6 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303059394

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Kim Bình Long

C18/18E/63A Tân Hòa Đông ấp 9 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303004250

Cty TNHH Thương Mại Hoàng Bình

81 Đường 1B Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303004229

Trần Chủ Bình

F2/3/45/10 ấp 6 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303000087

Cty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tân Nông Trang

A8/23 ấp 1 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303001066

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trí Cần

37 Đường 28 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302993957

Cty TNHH Thủy Sản Đại Thịnh Phú

D20/53B/3 ấp 10 Phan Anh Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302995785

Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng N.T.B

V-32 Đường Số 1 KDC An Lạc Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302988361

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dương Thiên

C18/18E/75 Tân Hòa Đông Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302988322

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tân Hồng Cúc

A15/62P Đất Mới ấp 7 Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302989816

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Minh Phước

319 Đường Số 1 KDC An Lạc Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302988160

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Ngân Như

140 Đường Số 7 KDC An Lạc Xã Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302975475