Danh sách các công ty tại Phường BHH B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Ngô Thị Thu

238D KP2 Phường BHH B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305673874

VPĐD Synek Limited Tại TP.Hồ Chí Minh (Cộng Hoà Síp)

Lô A56/I Đường Số 7 KCN Vĩnh Lộc Phường BHH B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166728

Chi Nhánh Cty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại H T V

105/43 Nguyễn Thị Tú Phường BHH B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310278005-001