Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Vina Foods Kyoei (NTNN)

Lô A55/II Đường Số 2D KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311710771

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Diana Unicharm - Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc

A51/I-A52/I Đường Số 2D KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100507058-002

Cty TNHH Javi

Lô IIIB Đường Số 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304089183

Cty TNHH Ventron Technologies (VN)

Lô B/IV Đường Số 4 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304050877

Cty TNHH Vina Foods Kyoei (NTNN)

Lô A55/2 Đường 20 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303760095

Cty TNHH Chin Nan

B6/2 Đường Số 2A KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303601546

Công Ty TNHH Vina Foods Kyoei

Lô A55/II Đường Số 2D KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303478451

Cty TNHH LT

Lô D/IV Đường Số 4 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303326522

Cty TNHH Hup Seng

Lô VIII D Đường Số 4 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302976221

Chi Nhánh Cty TNHH Cơ Khí Chen Hone Việt Nam

Lô IIIA Đường Số 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 3600631820-001

Cty TNHH He Chang

Lô Số IVA Đường Số 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302683472

Cty TNHH Wonder Cap VN

D9B/I Đường Số 1A KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302247765

Công Ty TNHH Hsian Tai

Lô B1/I, Đường 2A, KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302130830

Cty TNHH Hyozaemon Sài Gòn

Lô Số 2A Đường 5 KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302072346

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngân Hà

D9/I KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302046057

Cty TNHH Chỉ Ming Shyang

Lô A3/I Đường Số 2B KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302024871

Cty TNHH Quốc Tế Đài An

Lô A4/I Đường Số 2B KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302017049

DNTN Trường Vinh Phát

Lô A5/II Và A6/II Đường 2B KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301904270

Cty TNHH New Hope Thành Phố Hồ Chí Minh

Lô số B17/I, B18/II, B19/II &B20/II Đường số 2A KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301809154

Văn Phòng Đại Diện Công Ty At & Besquip (Asia Pacific) Pte. Ltd Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Lô A59/I, Đường Số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313065492