Danh sách các công ty tại Xã Bình Hưng Hoà - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Thiên

1/26 Quốc Lộ 1A ấp 2 Xã Bình Hưng Hoà - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302936476

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhất Huy

13/8 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303025490

DNTN Cơ Khí Xây Dựng Phước Thạnh

17/13 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305241070

Cty TNHH Tuấn Thực

55/6/12 Bình Long ấp 3 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303126322

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Nam Khoa

2/182 ấp 2 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303124491

Cty TNHH Thương Mại Vận Tải Tân Hải Quy

4/21 Gò Xoài ấp 9 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303106735

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thế Nghiệp

2/39H ấp 2 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303103660

Cty TNHH DV Thương Mại Xây Dựng Công Trình Hoàng Gia Trang

10/25B ấp 1 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303100363

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Tân Trần Long

13/2 Đường Giữa ấp Chiến Lược ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303097720

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Ân Công

16/14 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303098499

Cty TNHH Đại Phúc Hậu

3/33 ấp 7 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303095875

Cty TNHH Thương Mại Vận Tải Kinh Kha

6/11 Tổ 3 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303092747

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhân Hồng

39/16 ấp 3 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303087472

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bách Tín

38/72A ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303082749

Cty TNHH TM Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thanh Hùng S.G

4/50 Tân Kỳ Tân Quý ấp 3 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303082717

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải T.N Phương Như

24/31P Mã Lò ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303064690

Cty TNHH Thắng Chiến

2/61 Gò Xoài ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303060840

Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Ngọc Hiệp Phát

44/14 ấp 10 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303044750

Cty TNHH Tấn Kha

11/7 Tân Kỳ Tân Quý ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303043429

Cty TNHH Thành Vĩnh

5/59 Quốc Lộ 1A Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303044969