Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam(NTNN)

Lô 5 Đường Số 2 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311259132

Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Duy Đạt Bổn (NTNN)

Lô 12 Đường Số 4 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311287725

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tiến Oai

Lô 9C Đường C KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302693054

Cty TNHH Asia Pacific Engravers (Việt Nam) (NTNN)

Lô Số 16 Đường Số 7 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311772256

Chi Nhánh Cty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam (NTNN)

Lô 5 Đường Số 2 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311788859

Công Ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) (NTNN)

Lô 22A Đường số 1 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311881142

Cty TNHH Kỹ Thuật Teeshan

Lô 9 Tân Tạo KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304072366

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phú Hoàng Gia

Lô Số 6 Đường Số 7 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303834364

Cty TNHH Kỹ Thuật Khuôn Mẫu N Và T Việt Nam

Lô 9E Đường C KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303688642

Cty Cổ Phần Chăn Nuôi và Sản Xuất Sữa Lạc Hồng U-S

Lô 8 Đường D KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303620034

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bảo Chinh

Lô Số 19 Đường Số 4 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303331917

Cty TNHH Dệt Grand Best (Việt Nam)

Lô Số 11 Đường Số 2 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303203873

DNTN Đại Thạnh

Lô Số 40 Song Hành KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301497829

DNTN Hưng Tòng

Lô Số 38 Song Hành KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303129002

Công Ty TNHH Cloth & People Vina

Lô số 19, Đường số 4, Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312581945

Công Ty TNHH Lamberet Việt Nam (NTNN)

Lô 4A Song Hành KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312594905

Cty TNHH QMI Industrial Việt Nam

Lô 11 Đường Số 2 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303036252

Cty TNHH Urban Sofa

Lô 27-29 Đường Số 3 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302966417

Cty TNHH Asia Pacific Engravers (Việt Nam)

Lô Số 16 Đường Số 7 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310099327

DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kim Thành

Lô Số 56 Đường Số 3 KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302917057