Danh sách các công ty tại Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đông Y Dược Bảo An

Số 21, thôn Tân Lập, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801494166

Công Ty TNHH Tm&dv Điện Tử - Tin Học Toàn Phát

Số 99 Thôn Tân Tiến, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801493814

Công Ty TNHH Cà Phê Hải Nguyên

Mỹ Đức, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801493772

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lam Anh Savico

Số nhà 62 thôn Tân Tiến, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801480004

Công Ty TNHH Tm Thủy Bình

Thôn Tân Đức, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801469120

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Đà Lạt New

Thôn Tân Lợi, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801467719

Công Ty TNHH Đtpt Khang Việt

Thôn Tân Lập, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801459940

Công Ty TNHH Xăng Dầu Phúc Phước

Thôn Tân Lợi, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801453459

Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Trung Tâm Hiếu

Thôn Tân An, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801447141

Công Ty TNHH Xd & Tm Mã Xuân Lđ

Thôn Tân Hòa, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801444990

Công Ty TNHH Xd & Tm Hải Lâm Phát

Thôn Tân Tiến, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801441728

Doanh Nghiệp TN Đông Trà

Thôn Tân Lợi - Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801020141

Công Ty TNHH Huân Lợi

Mỹ Hoà - Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801053203

DNTN Tiếp Tiến

Thôn Tân Hiệp - Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800592788

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hạ Hương

Thôn Tân Hiệp - Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800590678

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thùy Dương Thịnh

Thôn Tân Hiệp - Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801086960

Công Ty TNHH Trung Hào

Thôn Tân Hiệp - Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800535814

Trường Tiểu Học Tân Văn 2

Thôn Tân An - Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800791744

Trường Trung Học Cơ Sở Tân Văn

Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800791864

Trường Mẫu Giáo Tân Văn

Thôn Tân Lập - Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800795812