Danh sách các công ty tại Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Tuấn Thùy Khanh

Thôn Ngọc Sơn 1, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801511573

Công Ty TNHH Cá Tầm Phong Phú

Thôn Preteing 2, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801500765

Công Ty TNHH Lan Hồ Điệp Laba

Thôn Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801488902

Công Ty TNHH MTV Xd & Tm Khánh Linh Lâm Đồng

Thôn Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801479866

Công Ty TNHH Trần Thảo Land

Số 53 Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801479471

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thái Phú Sơn

Thôn Ngọc Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801473575

Công Ty TNHH Xe Gắn Máy Anh Tiến

Số 9 Bằng Tiên 2, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801467349

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Kaolin Kht

Thôn Quyết Thắng, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801452021

Công Ty TNHH Thiên Phước Phú Sơn

Thôn Ngọc Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801445810

Công Ty TNHH Trâm Huy

Thôn Bằng Tiên - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801067284

Công Ty TNHH Quỳnh Giao

Số 45 quốc lộ 27, Thôn Ngọc Sơn - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800681780

DNTN Châu Nhan

Thôn Ngọc Sơn - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800687750

DNTN Dung Thư

Thôn Ngọc Sơn 2 - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800603856

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xe Khách Hùng Ban

Thôn Băng Tiên - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800698128

Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở R'Teing

Thôn R'Teing 2 - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801101288

Doanh Nghiệp Tư Nhân Như Phương

Số 2, thôn Ngọc Sơn - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800572608

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Gia Nguyên

174 tổ 10 Thôn Ngọc Sơn 3 - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800738701

Công Ty TNHH Thiên Khánh

Số 89, thôn Ngọc Sơn - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800555049

Trường Tiểu Học Phú Sơn 1

Thôn Bằng Tiên 1 - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800791631

Trường Tiểu Học R'Teing

Thôn R'Teing 2 - Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800795883