Danh sách các công ty tại Xã Hoài Đức - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đắc Minh Hương

Thôn Mỹ Hà, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801491951

Công Ty TNHH Nam Dược Hà Phương

Thôn Mỹ Hà, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801491302

Công Ty TNHH Thiết Bị Tưới Và Vật Tư Nông Nghiệp Hoàng Tuấn 168

Thôn Phú Dương, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801485683

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đình Tâm Group

Thôn Mỹ Hà, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801481632

Công Ty TNHH Tm Dv Xd Đỗ Tuấn Anh

Thôn Đức Long, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801478365

Công Ty TNHH Cà Phê Hà Công

Thôn Vinh Quang, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801477805

Công Ty TNHH Thực Phẩm Pt Lâm Đồng

Quế Dương, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801477474

Công Ty TNHH Cây Xanh Lâm Đồng

Thôn Vinh Quang, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801473007

Công Ty TNHH Số1.vn

Thôn Mỹ Hà, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801470133

Công Ty TNHH Đầu Tư & Xây Dựng Vinland

Thôn Nam Hưng, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801456107

Công Ty TNHH Mật Ong Hùng Mạnh

Thôn Mỹ Hà, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801455738

Công Ty TNHH Phước Hạnh Phát

thôn Nam Hưng, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801449607

Công Ty TNHH Xây Dựng Long Thiên Trang

Thôn Vinh Quang, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801442827

DNTN Cường Thanh

Thôn Vinh Quang - Xã Hoài Đức - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800588848

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Nghị Lâm Hà

Thôn Hải Hà - Xã Hoài Đức - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801093460

Công Ty TNHH Bá Trai

Thôn Mỹ Hà - Xã Hoài Đức - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800788847

Trường Mẫu Giáo Hoài Đức

Thôn 2B - Xã Hoài Đức - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800795033

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Xã Hoài Đức - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800504703

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Thư

- Xã Hoài Đức - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800888785

Công Ty TNHH Vì Dân Thịnh

Số 3A, thôn Phú Dương - Xã Hoài Đức - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801215292