Danh sách các công ty tại Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Và Thương Mại Xuất Nhập Khấu Hồng Thái - Lâm Đồng

Thôn An Bình, Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801442150

DNTN Đức Trung Thành

Thôn Thống Nhất - Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800603912

DNTN Xuân Miêng

Thôn Đoàn Kết - Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800695078

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhung Thanh Thủy

Thôn Đoàn Kết - Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800551622

Trường Tiểu Học Đan Phượng 2

Thôn Đoàn Kết - Xã Đan Phương - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800791688

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ T L A

Đoàn Kết - Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801176420

Trường Tiểu Học Đan Phượng 1

Thôn Phương Lâm - Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800798059

Trường Mẫu Giáo Đan Phượng

Thôn Phượng Lâm - Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800803502

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nông Lợi

Thôn Đoàn Kết - Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800871580

Công Ty TNHH Nguyễn Sinh Thành

Thôn Đan Hà - Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801222846

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Hưng Hòa

Thôn Đoàn Kết - Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801243099

UBND Xã Đan Phượng

Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800179531

Công Ty TNHH Khánh Linh Phát

Thôn Đoàn Kết - Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801277940