Danh sách các công ty tại Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Lê Tiến Hoàng Dũng

Thôn Chiến Thắng, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801513436

Công Ty TNHH Bất Động Sản Hằng Phúc Long

thôn Phúc Thọ, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801512383

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dalamaca Việt Nam

Thửa đất số 7, tờ bản đồ 31, thôn Liên Hồ, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801506189

Công Ty TNHH Võ Quang Lâm Đồng

Thôn Đạ Sar, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801492930

Công Ty TNHH Nutworks

Lô 530, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801448018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Hoàng Hiệp

Thôn Phúc Thạch - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800583286

Công Ty TNHH Tuấn Long

Thôn Phúc Thạch - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800735901

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu Lan

Thôn Đạ Sa - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800893143

Công Ty TNHH Ngọc Bảo Trân Lâm Hà

Thôn Liên Kết - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801217998

Công Ty TNHH Quang Thơm Lâm Hà

Liên Kết - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801218342

Công Ty TNHH Ngọc Bảo Hân Lâm Hà

Thôn Liên Hà 2 - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801225237

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Mão

Thôn Phúc Thạch - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801249654

UBND Xã Liên Hà

Thôn Phúc Thạnh - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800246234

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Ngân Lâm Hà

Thôn Đạ Sa - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801253347

HTX Dịch vụ vận tải hành khách, háng hóa Hà Lâm- Tân Nghĩa

Ngã 3 UBND xã Liên Hà - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801278373

Trường Mầm Non Sơn Ca

Thôn Phúc Thạch - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801287106

Công Ty TNHH Một Thành Viên Duy Thái Lâm Hà

Thôn Đạ Sa - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801288043