Danh sách các công ty tại Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Võ Quang Lâm Đồng

Thôn Đạ Sar, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801492930

Công Ty TNHH Nutworks

Lô 530, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801448018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Hoàng Hiệp

Thôn Phúc Thạch - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800583286

Công Ty TNHH Tuấn Long

Thôn Phúc Thạch - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800735901

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu Lan

Thôn Đạ Sa - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800893143

Công Ty TNHH Ngọc Bảo Trân Lâm Hà

Thôn Liên Kết - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801217998

Công Ty TNHH Quang Thơm Lâm Hà

Liên Kết - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801218342

Công Ty TNHH Ngọc Bảo Hân Lâm Hà

Thôn Liên Hà 2 - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801225237

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Mão

Thôn Phúc Thạch - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801249654

UBND Xã Liên Hà

Thôn Phúc Thạnh - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800246234

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Ngân Lâm Hà

Thôn Đạ Sa - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801253347

HTX Dịch vụ vận tải hành khách, háng hóa Hà Lâm- Tân Nghĩa

Ngã 3 UBND xã Liên Hà - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801278373

Trường Mầm Non Sơn Ca

Thôn Phúc Thạch - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801287106

Công Ty TNHH Một Thành Viên Duy Thái Lâm Hà

Thôn Đạ Sa - Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801288043