Danh sách các công ty tại Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Xd & Tm Anh Quân Lâm Đồng

Thôn Thanh Hà, Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801474226

Công Ty TNHH Biosol

Thôn Thanh Hà, Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801465616

DNTN Xăng Dầu Tuấn Biền

Thông Quảng Bằng - Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800543251

Trường Tiểu Học Phi Tô

Thôn 2 - Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800795026

Trường Mẫu Giáo Phi Tô

Thôn Quảng Bằng - Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800803534

Trường Trung Học Cơ Sở Phi Tô

Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800815579

Công Ty TNHH Khúc Gia Thành

Thôn Quảng Bằng - Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801183298

Công Ty TNHH Triệu Đại Thành

Thôn Lâm Nghĩa - Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801212728

Công Ty TNHH Nguyễn Đặng Hiếu

Thôn Quảng Bằng - Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801216539

Công Ty TNHH Nhung Binh

Thôn Quảng Bằng - Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801219963

Công Ty TNHH Đức Hân Lâm Đồng

24 Thôn Phú Hòa - Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801219850

Doanh Nghiệp Tư Nhân Viễn Đạt

Số 01, thôn Lâm Nghĩa - Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800990330

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền Văn

Số 64, thôn Quảng Bằng - Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800991052

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Phước Nga

Số 40 thôn Quảng Bằng - Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801287307