Danh sách các công ty tại Cà Mau - Trang 2

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thành Luân Cà Mau

Số 10, đường Lê Công Nhân, khóm 8, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376746

Lê Cao Nhân

ấp ông Khâm, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 1801765556

Công Ty TNHH Trương Quốc Tính

Số 59, khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376721

Công Ty TNHH Dép Dũng Shop

Số 18, Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376707

Công Ty TNHH Xã Hội Tôm Chứng Nhận Minh Phú

ấp Biện Nhạn, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376739

Công Ty TNHH Trương Kha

số 43, ấp Thanh Tùng, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376697

Công Ty TNHH Nguyễn Huyền Ngọc

Số 16, ấp Thanh Tùng, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376672

Văn Phòng Luật Sư Phạm Huy Đính -Sông Đốc

khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376714

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Tiến Bqp

240/4, Lưu Hữu Phước, Khóm 8, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376665

Công Ty TNHH MTV Kinh Doanh Mua Bán Trái Cây Minh

Số 126 Quốc lộ 1A, ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376633

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thăng Tuyền

Số 197, Tổ 3, khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376640

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Ẩm Thực Ngon

Số 430/45/14, Hẻm 430, khóm 3, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376658

Công Ty Cp Thương Mại Dịch Vụ Mg Invest

Số 18/2, đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376626

Công Ty TNHH Cà Mau Seafarm

Thửa số 148, tờ bản đồ số 11, khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376619

Công Ty TNHH Minh Quang Cà Mau

Thửa số 1, Tờ bản đồ số 80, ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376601

Công Ty TNHH Giải Pháp Tđb Vina

Số 191, Tạ Uyên, khóm 4, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376591

Công Ty TNHH Bê Tông Khánh An

Thửa số 1638, tờ bản đồ số 10, ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376584

Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Song Minh

Thửa đất số 192, tờ bản đồ số 52, đường Nguyễn Trung Thành,, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376577

Công Ty TNHH Đổ Văn Hoài Tb

Số 15, ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376552

Công Ty TNHH Huỳnh Minh Nhỉ

Số 64, ấp 11, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376545