Danh sách các công ty tại Huyện Thới Bình - Cà Mau

Công Ty TNHH Dầu Khí King Hưng

Thửa đất số 674, tờ bản đồ số 3, ấp 4, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373304

Công Ty TNHH Bích Như Thới Bình

Số 41, ấp Hà Phúc Ứng, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373086

Công Ty TNHH Nguyễn Thị Bích Như

Số 117, ấp Hà Phúc Ứng, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373103

Công Ty TNHH Hồ Thị Trang Cm

Số 234, Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373061

Công Ty TNHH Phạm Thúy Kiều

Số 09, Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372999

Công Ty TNHH Nguyễn Lâm Cà Mau

Số 247, Ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372822

Công Ty TNHH Võ Văn Hiệp Tính

Số 20 ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372780

Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Lâm Sản Quốc Sự

Số 277, ấp 3, Xã Tân Lộc Bắc, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372614

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 69

Thửa đất số 253, tờ bản đồ 24, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372597

Công Ty TNHH Trần Xuân Diệu

Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372364

Công Ty TNHH Nguyễn Thoại Mỷ

Số 15, Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372283

Công Ty TNHH Tm Linh Đại Phát

77, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371603

Công Ty TNHH Ha&t

Ấp Hữu Thời, Xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371402

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Loan Nhơn Cm

Ấp Giao Khẩu, Xã Tân Phú, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371353

Công Ty TNHH Đỗ Văn Tuấn

Khóm 1, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371346

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Đông Capital

Ấp 5, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370663

Công Ty TNHH Trần Trung Kiên Cm

Ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370423

Công Ty TNHH Võ Thị Diễm Thúy

Ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370286

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Phát Thới Bình

Ấp 10, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370310

Công Ty TNHH MTV Trần Trung Kiên

Ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370254