Danh sách các công ty tại Huyện Thới Bình - Cà Mau

Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Sông Nin

68 ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001377147

Công Ty TNHH Dương Kim Tuyền

Số 971, ấp 9, Xã Trí Lực, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376954

Công Ty TNHH Hiếu Nguyễn Chí

Số 69, ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376915

Công Ty TNHH MTV Trường Văn

Số 99, ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376922

Công Ty TNHH MTV Linh Nguyễn

Số 269, ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376785

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Thủy Sản Toàn Tiến

ấp 7, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376834

Công Ty TNHH MTV Huỳnh Nhỉ

Số 46, ấp 11, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376792

Công Ty TNHH Trương Kha

số 43, ấp Thanh Tùng, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376697

Công Ty TNHH Nguyễn Huyền Ngọc

Số 16, ấp Thanh Tùng, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376672

Công Ty TNHH Bê Tông Khánh An

Thửa số 1638, tờ bản đồ số 10, ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376584

Công Ty TNHH Đổ Văn Hoài Tb

Số 15, ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376552

Công Ty TNHH Huỳnh Minh Nhỉ

Số 64, ấp 11, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376545

Công Ty TNHH MTV Kim Soan Tb

Số 312, ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376538

Công Ty TNHH Nguyễn Nhật Linh

Số 296, ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376520

Công Ty TNHH Trần Xuân Diệu Tb

Số 91, ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376496

Công Ty TNHH Trần Thị Ni

Số 269, ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376425

Công Ty TNHH Nguyễn Giầu

Số 640, ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376390

Công Ty TNHH Huỳnh Phương Duy

Số 240, ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376400

Công Ty TNHH MTV Danh Duyên

Số 39, ấp 6 La Cua, Xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376182

Công Ty TNHH Lâm Sản Trung Triết

Số 162, ấp 8, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376129