Danh sách các công ty tại Xã Tân Bằng - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Công Ty TNHH Hiếu Nguyễn Chí

Số 69, ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376915

Công Ty TNHH MTV Trường Văn

Số 99, ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376922

Công Ty TNHH Đổ Văn Hoài Tb

Số 15, ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376552

Công Ty TNHH MTV Kim Soan Tb

Số 312, ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376538

Công Ty TNHH Trần Xuân Diệu Tb

Số 91, ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376496

Công Ty TNHH Lê Phương Thúy Tb

Số 132 ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375566

Công Ty TNHH Nguyễn Thanh Phong Tb

Số 29, ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375559

Công Ty TNHH Thúy Thới Bình

Số 231 ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373992

Công Ty TNHH Hồ Thị Trang Cm

Số 234, Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373061

Công Ty TNHH Phạm Thúy Kiều

Số 09, Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372999

Công Ty TNHH Trần Xuân Diệu

Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372364

Công Ty TNHH Nguyễn Thoại Mỷ

Số 15, Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372283

Công Ty TNHH Lê Thị Trúc Linh

Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370060

Công Ty TNHH Lê Thị Trúc Linh Cm

Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370085

Công Ty TNHH MTV Từ Văn Trường

Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370021

Công Ty TNHH MTV Kim Su

Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369932

Công Ty TNHH Lê Phương Thúy

Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001368382

Công Ty TNHH MTV Kim Soan

Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001368255

Công Ty TNHH MTV Phương Thúy

Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001368230

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Nhã

Ấp Lê Hoàng Thá, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001368181