Danh sách các công ty tại Huyện U Minh - Cà Mau

Công Ty TNHH Sx & Xnk Khánh Minh

Thửa đất số 666, tờ bản đồ số 10, ấp 8, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373311

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại An Vy

Số 09, ấp 1, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372847

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Xây Dựng Nguyễn Phúc

Số 86, Ấp 18, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372766

Công Ty TNHH MTV Cao Chí Nguyễn

Số 79, ấp 6, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372572

Công Ty TNHH Tm Dv Xây Dựng Thanh Khiết

Ấp 5, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372188

Công Ty TNHH Nguyễn Kim Chi U Minh

Ấp 20, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372156

Công Ty TNHH Nguyễn Tuấn Kiệt U Minh

Ấp 20, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372131

Công Ty TNHH Nguyễn Kim Chi Um

Ấp 20, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372124

Công Ty TNHH Nguyễn Tuấn Kiệt Um

Ấp 20, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372149

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Sỉ Lẻ Toàn Quốc Vy Chương

Khóm 3, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371427

Công Ty TNHH Lê Ánh Mi Tính

Ấp 20, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371177

Công Ty TNHH Lê Ánh Mi

Ấp 20, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371145

Công Ty TNHH Thuận Hiệp Cà Mau

Khóm 3, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370857

Công Ty TNHH Lê Trí Cm

Ấp 20, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370409

Công Ty TNHH MTV Nguyễn Văn Nhàn

Ấp 20, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369555

Công Ty TNHH Trần Khánh Thuận.com

Ấp 18, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369587

Công Ty TNHH Quảng Cáo Huỳnh Trung

Khóm 3, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369509

Công Ty Cổ Phần Thảo Dược Minh Quang

ấp 11, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369410

Công Ty TNHH Dạy Thêm Phong Nhã

Khóm 1, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369185

Công Ty TNHH Tm Chín Sang

Ấp 5, Xã Khánh Hòa, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001368939