Danh sách các công ty tại Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hưng Thịnh 86

Thửa đất số 615, tờ bản đồ số 01, Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001377186

Công Ty TNHH Thủy Mộc Việt Nam

Số 01, ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376961

Hợp Tác Xã Chồn Hương Tân Trung

ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376859

Lương Ngọc Bích

Tân Hiệp Lợi A, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 1801765926

Công Ty TNHH MTV 8182

Số 21, ấp Thuận Phước, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376753

Công Ty TNHH Dương Văn Dô

Số 24, Ấp Bào Hầm, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376337

Công Ty TNHH Xây Dựng Trương Nguyện

Thửa đất số 722, tờ bản đồ số 3, ấp Lung Trường, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375816

Công Ty TNHH Ibaogia

Số 243, Đường Trương Phùng Xuân, Khóm 5, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375164

Công Ty TNHH Ái Vy

Số 07, Ấp Công Điền, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375132

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Việt Mỹ

Số 232, ấp Tân Phước, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001374509

Công Ty TNHH Trung Tâm Ngoại Ngữ Thanh Duy

Số 32, Dương Thị Cẩm Vân, khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373745

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng Bảo Vy

Thửa đất số 136, tờ bản đồ số 4, đường 30/4, khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373590

DNTN Tiệm Vàng Huỳnh My Đầm Dơi

Số 99, đường số 6, khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373537

Công Ty TNHH MTV Kiến Trúc Xây Dựng Đại Vinh

Số 131, ấp Mỹ Tân, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373505

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Gia Hào

Số 135 Ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372685

Công Ty TNHH Thủy Sản Phúc An

Ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương Nam, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372163

Công Ty TNHH Nông Lâm Thủy Sản Nam Châu

Ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371096

Công Ty TNHH MTV Thương Mại-Dịch Vụ-Xây Dựng Phương Nhi

Đường tỉnh 709, Ấp Thuận Hòa B, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371018

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Thương Mại Thủy Hải Sản Ngọc Giàu

Ấp Tân Thành, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370712

Công Ty TNHH MTV Vũ Thanh Đd

Ấp Tân Điền, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369957