Danh sách các công ty tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau

Công Ty TNHH Xã Hội Tôm Chứng Nhận Minh Phú

ấp Biện Nhạn, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376739

Hợp Tác Xã Chồn Hương Ấp Xóm Mới

ấp Xóm Mới, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376506

Công Ty TNHH Thuận Thảo Nh

Số 878, Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376432

Công Ty TNHH Thiên Hạo Cm

Số 59, Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001374844

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng - Thương Mại Phúc Thành

Thửa số 134 và 177, tờ bản đồ số 33, khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001374516

Công Ty TNHH Vĩnh Lộc Cà Mau

Số 28, Ấp Đường Kéo, Xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372445

Công Ty TNHH MTV Nguyễn Thị Út

Khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372318

Công Ty TNHH Minh Thắng Đất Mũi

Ấp Mũi, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372170

Công Ty TNHH MTV Tôm Cua Bình Dân

Ấp Nhưng Miên, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371547

Công Ty TNHH Hồng Thức Nh

Ấp Ông Linh, Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371508

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tsn Cm

Khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370550

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Giải Pháp Công Nghệ Phú Huy - Viot

Khóm 7, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370367

Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Tô Khương

Ấp Nhưng Miên, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369900

Công Ty TNHH MTV Thủy Sản Châu Sang

Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369876

Công Ty TNHH Phượng Ân

Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369611

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu 79

Khóm 3, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369065

Công Ty TNHH MTV Phương Nam Nh

Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001368311

Công Ty TNHH Vàng Bạc Chí Linh

Ấp Nhưng Miên, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001368135

Công Ty TNHH Đoàn Hoàng Giang

ấp Đường Kéo, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001367371

Công Ty TNHH Thiết Kế - Thi Công - Xây Dựng - Và Dịch Vụ Thương Mại An Phát Cà Mau

Khóm 3, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001367318