Danh sách các công ty tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

Công Ty TNHH Mai Văn Duy

Số 86, Khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001377274

Văn Phòng Luật Sư Giang Trung Kiên

Đường 19/5, Khóm 1, Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001377122

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thiện Nhẫn

Số 41/11, khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001377080

Công Ty TNHH Thủy Sản Cá Cơm Quốc Khánh

Thửa đất số 426, tờ bản đồ số 10, ấp Rạch Lùm A, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001377073

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ninh Thùy

Số 39, khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001377041

Công Ty TNHH Khai Thác Thủy Sản Nhựt Linh

Thửa số 63, tờ bản đồ số 14, khóm 8, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376993

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất La Skin

Tổ 10, Chợ Xẻo Quao, Khóm 6A, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376908

Công Ty TNHH Trương Quốc Tính

Số 59, khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376721

Công Ty TNHH Dép Dũng Shop

Số 18, Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376707

Văn Phòng Luật Sư Phạm Huy Đính -Sông Đốc

khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376714

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thăng Tuyền

Số 197, Tổ 3, khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376640

Công Ty TNHH Cà Mau Seafarm

Thửa số 148, tờ bản đồ số 11, khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376619

Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Tuyết Mai

Thửa đất số 409, tờ bản đồ số 12, ấp Kinh Hãng C, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376295

Công Ty TNHH Thủy Sản Cẩm Nhung

Số 168, khóm 5, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376175

Công Ty TNHH Thủy Sản Đan Vy

Số 119, khóm 2, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375848

Công Ty TNHH MTV Trần Việt Em

Số 68 ấp Lung Trường, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375774

Công Ty TNHH MTV Trần Quốc Sũng

Số 86 ấp Lung Trường, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375767

Công Ty TNHH MTV Thảo Bình Sông Đốc

Thửa đất số 309, tờ bản đồ số 7, khóm 5, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375206

Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Hiệp Tình

Số 3 - 4, khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375069

Công Ty TNHH Htc Tvt

Số 79, khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001374668