Danh sách các công ty tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

Công Ty TNHH Ngọc Phú Tvt

Số 06 ấp Tham Trơi, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372935

Công Ty TNHH MTV Ngọc Phú Tvt Cm

Số 106 ấp Tham Trơi, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372942

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khánh Ngọc Cm

Thửa đất số 495, tờ bản đồ số 13, ấp Rạch Nhum, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372886

Công Ty TNHH MTV Khai Thác Lâm Sản Minh Luân

Số 79, ấp Rẫy Mới, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372621

Công Ty TNHH Thương Mại Thảo Lộc

Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 41, khóm 7, Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372639

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Vdi Cà Mau

Số nhà 85 Đường ĐT985, Ấp Cơi 5B, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372607

Công Ty TNHH Cừ Tràm Minh Nhựt

Ấp Vồ Dơi, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372237

Công Ty TNHH Thủy Sản Bích Chuyền

Khóm 6A, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372011

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Gia Nguyễn

Ấp Lung Bạ, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371667

Công Ty TNHH Vàng Bạc Thanh Huấn Cm

Ấp Mũi Tràm B, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371674

Công Ty TNHH Xây Dựng Xuân Nam Cà Mau

Ấp Kinh Giữa, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371434

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năm Thành

Ấp Tân Phong, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371360

Công Ty TNHH MTV Nguyễn Minh Đương

Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371233

Công Ty TNHH Đinh Ánh Nguyệt

Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371219

Công Ty TNHH MTV Nguyễn Văn Non Cm

Ấp 12A, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371226

Công Ty TNHH Thủy Sản Vương Nguyễn

Ấp Kinh Hòn, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371184

Công Ty TNHH MTV Tm Đt Và Xây Dựng Đạt Trường Phát

Đường Nguyễn Ngọc Sanh, khóm 1, Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371152

Công Ty TNHH Cẩm Dân Cm

Ấp Kinh Dớn, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370906

Công Ty TNHH Hồng Sen Cm

Ấp Kinh Dớn, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370913

Công Ty TNHH Hữu Hon Express

Khóm 11, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370871