Danh sách các công ty tại Xã Ngọc Vừng - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Kudo Shinichi

Thôn Ngọc Nam, Xã Ngọc Vừng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702148260

Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái Bình Minh Quảng Ninh

Thôn Bình Minh, Xã Ngọc Vừng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702136515

Công Ty Cổ Phần Hòn Ngọc Xanh

Số 44A đường Lê Duẩn, Xã Ngọc Vừng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702129733

Trường phổ thông cơ sở Ngọc Vừng huyện Vân Đồn

Xã Ngọc Vừng - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700971038

Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Vừng - huyện Vân Đồn

Thôn Bình Ngọc, xã Ngọc Vừng - Xã Ngọc Vừng - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700682692

Công ty cổ phần SUDICO Hạ Long

Xã Ngọc Vừng - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700673296