Danh sách các công ty tại Xã - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng

Xóm 1, thôn Đông Tiến, xã Đông Xã - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700471500-001