Danh sách các công ty tại Xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Trường mầm non Bình Dân huyện Vân Đồn

Thôn Voòng Tre xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701060969

Trường phổ thông cơ sở Bình Dân huyện Vân Đồn

Thôn Voòng Tre xã Bình Dân - Xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701063293

Uỷ ban nhân dân xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn

Thôn Vòng Tre, xã Bình Dân - Xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700676515

Công ty liên doanh VICA - AQUATECH

Xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700530682

Công ty TNHH đầu tư sản xuất - thương mại Hoàng Huy

Thôn Võng Tre, Xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700508172