Danh sách các công ty tại Xã Bản Sen - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Trà Vân Bản Sen

Thôn Đồng Gianh, Xã Bản Sen, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702154521

Trường phổ thông cơ sở Bản Sen huyện Vân Đồn

Thôn Nà Na xã Bản Sen - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701044727

Trường mầm non Bản Sen huyện Vân Đồn

Thôn Đông Lĩnh xã Bản Sen - Xã Bản Sen - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701066304

Công ty cổ phần đầu tư Vân Đồn

Hòn Bánh Sữa - xã Bản Sen - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700772699

Uỷ ban nhân dân xã Bản Sen - Huyện Vân Đồn

Thôn 2, xã Bản Sen - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700688334

HợP TáC Xã ĐốNG CHéN

Nà Sắn - Xã Bản Sen - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701693746