Danh sách các công ty tại Xã Hải Long - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Công ty TNHH nuôi trồng thuỷ sản tự nhiên Bái Tử Long

Vụng Cống Thẻ, đảo Não Vọng, xã Hải Long - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700598271